TOEIC - Incomplete Sentences Test

Viết lại câu bao giờ cũng xuất hiện trong các kì thi TOEIC, TOEFL, IELTS, hoàn thành bài test sau để kiểm tra khả năng của bản thân

Bắt đầu!