Tiếng Anh Online

Tiếng Anh Online

Xem tất cả

Xem tất cả

Thành ngữ tiếng Anh

Thành ngữ tiếng Anh

"Những câu thành ngữ tiếng anh thường dùng nhất"

- Trong giao tiếp tiếng Anh, người bản ngữ thường sử dụng những câu thành ngữ để nêu lên quan điểm cũn..

"Courtesy costs nothing"

- Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ..

"There is no smoke without fire"

- Không có lửa làm sao có khói ..

"A honey tongue, a heart of gall"

- Khẩu phật tâm xà ..

"Silence is golden"

- Im lặng là vàng ..

Xem tất cả

Đăng ký học thử miễn phí

Mời bạn ĐĂNG KÍ HỌC THỬ MIỄN PHÍ 2 buổi và được kiểm tra trình độ Tiếng Anh với GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI MIỄN PHÍ tại NIS

HOTLINE (028)38656 797

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00.

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.