Mr Estien

10/10/2016 0 2661

My name is Estien. Iam from Australia. My birthday is on March 18,1994. I have taught English at Nis for 1 year. Nis is a fantastic  educational center full of creative and commited students that are passionate about learning. The staff are exceptionally friendly

Đăng ký học thử miễn phí

Mời bạn ĐĂNG KÍ HỌC THỬ MIỄN PHÍ 2 buổi và được kiểm tra trình độ Tiếng Anh với GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI MIỄN PHÍ tại NIS

HOTLINE (028)38656 797

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00.

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.