Mr Bryce Olsen

10/10/2016 0 2324

I am Bryce Olsen. Iam American. My birthday is on January 21st,1991. I have spent 3 years teaching at NIS. Most of classes are very good although they are sometimes naughty. But with the enthusiastic support  of Vietnamese teachers, my teaching goes very smoothly. I love teaching and care about my students.

Đăng ký học thử miễn phí

Mời bạn ĐĂNG KÍ HỌC THỬ MIỄN PHÍ 2 buổi và được kiểm tra trình độ Tiếng Anh với GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI MIỄN PHÍ tại NIS

HOTLINE (028)38656 797

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00.

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.