Phổ biến nhất

Listening Test (UK version)

Bạn có nghe và hiểu được tiếng Anh giọng chuẩn Anh-Anh? Thử ngày bài test Listening mới nhất của NIS để biết nhé

Bắt đầu!