Kinh doanh - Negotiation test

“Thương trường là chiến trường” Trong thương thuyết, đàm phán với các đối tác quốc tế, bạn cần rất nhiều kỹ năng cũng như khả năng tiếng Anh để có thể đạt được mục đích

Bắt đầu!