Du học - học thuật

Trả lời đúng 15 câu hỏi sau sẽ giúp bạn đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật – yếu tố quan trọng hàng đầu nếu bạn có ý định trở thành du học sinh.

Bắt đầu!