Conversation Test

Giao tiếp được xem là một trong những kỹ năng quan trọng với người học tiếng Anh. Hãy cùng "đo" kĩ năng này của bạn qua bài trắc nghiệm ngắn sau!

Bắt đầu!